Kommuner och landsting i statens budget

Kommuner och landsting omfattar hela utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.