Foto: Maskot/Folio

Kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen

”Det behövs fler utbildade undersköterskor i Sverige för att klara omsorgen om våra äldre. Regeringen har därför gjort det möjligt att tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården ska kunna utbilda sig till undersköterskor. Samtidigt förbättrar regeringen extratjänsterna för att bland annat passa bättre inom äldreomsorgen. Mot denna bakgrund är SKL och Kommunal nu överens om att extratjänster ska kunna användas också inom äldreomsorgen. Dessa anställningar ersätter aldrig behovet av yrkesutbildad personal men kan vara ett viktigt bidrag till att avlasta befintlig personal, höja livskvaliteten för våra äldre och att ge långtidsarbetslösa och nyanlända en möjlighet att prova på att jobba inom äldreomsorgen vilket kan möjliggöra för framtida rekryteringar.”

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Regeringen satsar på jobben i välfärden

  • Regeringen satsar på jobben i välfärden

    • Kompetensbehoven inom välfärden är stora och kommer att fortsätta vara stora. Undersköterska är ett bristyrke både på kort och på lång sikt. Personer som finns i yrket redan i dag behöver få möjlighet att vidareutbilda sig för att bli undersköterska. Efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting och fackförbundet Kommunal har regeringen öppnat upp för möjlighet till utbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

    • I en tid då välfärden har stora kompetensbehov kan samtidigt extratjänster och andra anställningsstöd användas för att få fler uppgifter inom äldreomsorgen att utföras. Därför förändrar regeringen extratjänster så att fler kvinnor och män ska få en chans att komma tillbaka in i arbetslivet.

    • Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen tillfört 10 miljarder kronor per år till kommunsektorn. Resurstillskottet är permanent. Därtill har regeringen sedan tidigare beslutat om ytterligare två miljarder årligen 2016-2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Genomförda konferenser

Under november och december 2016 bjöd SKL tillsammans med Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet in till fyra konferenser om extratjänster och kompetenslyft inom äldreomsorgen.

Målet är stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Foto: Maskot/Folio

Utbildning för tidsbegränsat anställda

Kompetensbehoven inom välfärden är stora. Det kommer att råda brist på undersköterskor både på kort och på lång sikt. Bristen på undersköterskor har gjort att arbetsgivare i hög utsträckning tvingats anställa personal som saknar utbildning inom området för att kunna bemanna äldreboende, serviceboende och hemtjänst.

Foto: Maskot/Folio.

Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Ta del av information om hur olika kommuner arbetar med extratjänster.

Foto: Maskot/Folio

Traineejobb till fler

Ett traineejobb kombinerar en anställning med en yrkesutbildning. Traineejobben startade som en väg in på arbetsmarknaden för unga, 20-24 år, men sedan den 1 juni 2016 är det också möjligt att anställa långtidsarbetslösa som är 25 år och äldre samt nyanlända i ett traineejobb.

Foto: Christian Ferm/Folio

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken som berör många människor. Regeringen har sedan tidigare beslutat om att avsätta två miljarder kronor per år 2016 till 2018 för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Regeringen har också beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera bygget av äldre- och trygghetsboenden.

Foto: Astrakan/Folio

Välfärdsmiljarder till kommunerna

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen i budgetpropositionen för 2017 tillfört 10 miljarder kronor till kommunsektorn. Resurstillskottet är permanent. De extra miljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer.

Foto: Maskot/Folio

Insatser för att öka yrkets attraktivitet

Regeringen har investerat för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Parterna har tagit viktiga steg för att fler ska vilja bli och vilja stanna kvar som undersköterskor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 16 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida