Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­minister
Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Alice Bah Kuhnke besökte Marinmuseum och konstprojekt i Karlskrona

    Alice Bah Kuhnke lyssnar på en presentation av akvarellutställningen "Med bilden till språket".
    Susanne Ekblad, chef för museienheten, Ingrid Hall-Roth, museichef och Peter Skogsberg, pedagog berättar om utställningen ”Med bilden till språket” på Marinmuseum. Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

    Under besöket i Karlskrona såg ministern en akvarellutställning skapad genom ett samarbete mellan pensionerade ubåtsofficerare och nyanlända ungdomar på Marinmuseum samt Statens konstråds projekt i Mellanstaden. Båda besöken gav exempel på hur konst och kulturarvsinstitutioner kan skapa förutsättningar för nya mötesplatser.

Illustration: Regeringskansliet

10 myndigheter får i uppdrag att utarbeta strategier för kulturmiljöfrågor

Regeringen ger tio myndigheter, bl.a. Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och Statens fastighetsverk, i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

Kulturskola och konst på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Västerås

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren prioriterade verksamheter inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Två av dessa frågor är kulturskolor och en hållbar gestaltad livsmiljö. Ministern inviger utställningen ”Den fria leken” som beskriver hur konsten kan bidra till en stadsutveckling som är inkluderande och tillgänglig även för barn.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens proposition om kulturarvet antagen av riksdagen

Den 31 maj antog riksdagen propositionen Kulturarvspolitik. "Jag är oerhört stolt och glad över att Sverige för första gången har en samlad kulturarvspolitik. Detta var ett av mina mål för mandatperioden som nu är taget i hamn. Det är dessutom extra glädjande att beslutet är taget med en bred parlamentarisk majoritet över blockgränsen", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Mötesplatser, kulturarv och kulturskola på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Örebro

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Under besöket i Örebro såg ministern bland annat musik- och dansföreställningar på Kullagret, en Kulturskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 717 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida