Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    I Sverige är läsvanorna stabila för den svenska befolkningen som helhet. Men det finns oroande tendenser som att andelen unga som läser regelbundet minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av till exempel föräldrars utbildningsnivå. Regeringen vill förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn och ungdomar i hela landet och genomför därför en särskild lässatsning, Hela Sverige läser med barnen.

  • En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har i dag överlämnat propositionen "En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel" till riksdagen. I propositionen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film som visas offentligt tas bort och att ledsagarregeln ska utvidgas till femton år.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Regeringen satsar på bättre villkor för kulturen

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela landet.

Foto: Katja Kircher/Folio

Ett levande och gemensamt kulturarv

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser tillförs såväl digitalisering av det svenska filmarvet som flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet.

Foto: Love Strandell/Folio

Mer film till fler

Regeringen föreslår nya satsningar för att mer film ska nå fler. Genom att avskaffa granskningsavgifterna, förstärka satsningen på digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen och öka filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019 tar regeringen ytterligare ett steg mot det målet.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Regeringen satsar på mer lokal kultur i hela landet

Regeringen föreslår att totalt 120 miljoner kronor under fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, en modell som ger landstingen ett utökat ansvar att fördela vissa statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet med den satsningen är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 610 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida