Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Aktuellt om kultur

  • Nationell strategi för den kommunala kulturskolan presenterad idag

    Foto: Heiko Junge/TT

    Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag presenterat en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Nytt nationellt mål för arkitektur, form och design

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö är idag överlämnad till riksdagen. Där föreslår regeringen att ett nytt politiskt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken införs. Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy.

Nivån på filmanslaget upprätthålls

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner kronor per år från och med 2020. Därmed upprätthålls nivån på filmanslaget efter 2019, då den särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter avslutas.

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-2020 fördelas mellan Kungliga Dramatiska Teatern AB, Kungliga Operan AB och Riksteatern för satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Europaåret för kulturarv 2018

År 2018 är utsett till Europaår för kulturarv. Ett EU-initiativ för att bland annat betona kulturarvets betydelse för kulturell mångfald, bidrag till ekonomin och utbyte med andra länder. Europaåret fungerar som en gemensam kommunikationsplattform för att visa pågående och planerade projekt men också som ett avstamp för nya kulturarvsprojekt i Europa. Barn och unga står i särskilt fokus. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har det nationella uppdraget att samordna Europaåret för kulturarv.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 819 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida