Foto: Kentaroo Tryman/Folio

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

Med propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. I propositionen presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag, bland annat en ny museilag.

Ansvariga statsråd
Alice Bah Kuhnke
Ansvariga departement
Kultur­departementet

Om kulturarvspolitiken

 • Kulturarvspropositionen överlämnad

  En kulturarvsproposition är överlämnad till riksdagen. Där beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag. "Kulturarv kan förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och används i samtiden. Kulturarvet är inte något statiskt utan förändras över tid" säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i filmen.

 • Regeringen föreslår en samlad kulturarvspolitik

  Foto: Philip Stenström/Regeringskansliet

  Den 8 december presenterar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Därmed tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. I remissen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag. I en historisk bakgrund beskrivs kulturarvsområdets framväxt och de samhällsförändringar som gjort att kulturarvsfrågorna i dag är viktigare än någonsin tidigare.

Arbetet med att forma politiken

Foto: Emelie Bergbohm, Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke besökte kulturarvsinstitutioner i Washington

I slutet av september 2016 gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en resa till Washington för att utbyta erfarenheter kring kulturarvsfrågor med några av USA:s ledande organisationer inom området. Dessutom deltog ministern på invigningen av The National Museum of African American History.

Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg

Kulturmiljö i fokus när Alice Bah Kuhnke besökte länsstyrelsen i Kronoberg

Den 7 oktober reste kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Växjö, bland annat för att träffa medarbetare vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Mötet präglades av hur länsstyrelsen arbetar med kulturmiljöfrågor.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med rikspeleman Britt-Marie Swing på Delsbogården på Skansen
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med riksspelman Britt-Marie Swing på Delsbogården på Skansen. Foto: Emelie Bergbohm / Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke firade Hembygdens helg på Skansen

När hembygdsförbundet firade 100-årsjubileum på Skansen i Stockholm gjorde kultur- och demokratiministern ett besök på friluftsmuseet som ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen.

Foto: Emeleie Bergbohm/Regeringskansliet

Samråd med nationella minoriteter om kulturarv

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke, bjöd in representanter från Sveriges nationella minoriteter till Kulturdepartementet för ett så kallat samråd inför regeringens kommande proposition om kulturarvsfrågor.

Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museum

Museers roll i samhället

I syfte att hämta in kunskap om och diskutera museers roll i samhället, gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett besök på Historiska museet i Stockholm. Med på mötet var representanter från flera museer.

Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

På besök i Lärbro kyrka för att lära mer om det kyrkliga kulturarvet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Lärbro kyrka på Gotland för att ta del av kunskap från Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet om den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet.

Helena Anderhag / Kungliga biblioteket

Digitalisering av vårt gemensamma kulturarv

Den 15 juni gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett besök på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm för att diskutera digitalisering av vårt gemensamma kulturarv.

Deltagare från rundabordssamtal om kulturarv
Vid rundabordssamtalet deltog bland andra Qaisar Mahmood, Maja Hagerman, Hans Ruin, Johanna Haverlind och Lars Burman. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Samtal med forskare och praktiker

Den 15 mars samlade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet. Syftet var att ta del av sektorns kunskap och reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet.

Foto: Tuomas Marttila, Folio

Kulturarvspolitiken i fokus under 2016

Under hela 2016 kommer kulturarvsfrågor att uppmärksammas och diskuteras vid många av Kulturdepartementets utåtriktade aktiviteter.

Röster om kulturarv

 • Qaisar Mahmood
  Qaisar Mahmood, författare och avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  1. Qaisar Mahmood: Kulturarv handlar mycket om makt

  - Jag tycker att det är viktigt att man synliggör maktdimensionen i kulturarvsfrågan, för kulturarv handlar mycket om makt. Vem är det som väljer ut saker ur det förgångna för att koppla ihop det med i dag, och i vilket syfte? Det säger Qaisar Mahmood, författare och avdelningschef vid Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

 • Maja Hagerman
  Maja Hagerman, journalist, tv-producent och författare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  2. Maja Hagerman vill se ett museum om samhällets förändring under 1900-talet

  - Det finns så mycket 1900-talshistoria som är fantastisk och laddad. Både vad gäller demokratin, allmänna rösträtten, kvinnornas insteg på arbetsmarknaden – jag tycker vi behöver en arena för att sätta ihop tanken på hur vårt samhälle har förändrats. Det säger Maja Hagerman, journalist, tv-producent och författare.

 • Hans Ruin
  Hans Ruin, filosof och professor i filosofi vid Södertörns högskola. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  3. Hans Ruin ser kulturarvet som en dynamisk plats

  - Kulturarv handlar mycket om föremål, det kan vara samlingar i museer och byggnader, och vikten att vårda dessa. Samtidigt är det viktigt att förstå att kulturarvet i sig inte är ett föremål. Man måste snarare se kulturarvet som en dynamisk plats, som i vissa fall kan vara knutet till föremål, men som är ett helt område för diskussion och möten. Det säger Hans Ruin, filosof och professor i filosofi vid Södertörns högskola.

 • Johanna Haverlind
  Johanna Haverlind, utställningschef vid Arbetets museum. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  4. Johanna Haverlind: Bredda kulturen i hela landet

  - Det finns många medskick man skulle vilja göra, ett av dem är att bredda kulturen i hela landet. Det säger Johanna Haverlind, utställningschef vid Arbetets museum i Norrköping.

 • Lars Burman
  Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  5. Lars Burman: Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen

  - Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen av samhället. Vi genomlever en total omvälvning och revolution som kommer att beröra kulturarvssektorn mycket. Det säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek.

 1. 1 Qaisar Mahmood: Kulturarv handlar mycket om makt
 2. 2 Maja Hagerman vill se ett museum om samhällets förändring under 1900-talet
 3. 3 Hans Ruin ser kulturarvet som en dynamisk plats
 4. 4 Johanna Haverlind: Bredda kulturen i hela landet
 5. 5 Lars Burman: Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 53 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida