Rätt till komvux

För många är en fullständig gymnasieutbildning en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även högre studier för jobb blir allt fler. Genom utbildning i komvux på gymnasial nivå kan vuxna läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att uppnå behörighet till eftergymnasial utbildning.

Foto: Folio/Maskot

De enda som i dag har rätt till sådan utbildning är i dag vuxna som slutfört utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan, men inte uppnått grundläggande behörighet. Dessa personer har i dag rätt till utbildning inom komvux i syfte att uppnå grundläggande behörighet. I övrigt finns i dag ingen rätt för individer att läsa i komvux på gymnasial nivå.

Regeringen beslutade i september 2016 om en proposition om Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux. Förslagen i propositionen innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier eller till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier eller till särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. Det betyder att det oavsett var man bor och hur gammal man är ska man ha rätt att läsa på komvux i syfte att uppnå behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Denna rättighet förhindrar att människor fastnar i återvändsgränder i utbildningsväsendet, utan möjlighet till vidare studier. Rätten ska gälla från den 1 januari 2017.

För rätt till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017.