Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Alice Bah Kuhnke talar och hälsar välkomna.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till samtal kring hot och hat som riktas mot journalister. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

”Det är ytterst allvarligt när journalister begränsas i sitt uppdrag på grund av hot och hat.”

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 20 april in representanter från olika medieföretag och branschorganisationer för att samtala kring hot och hat som riktas mot journalister och redaktioner. Några av de inbjudna var Sveriges Radios vd Cilla Benkö, Hanna Stjärne, vd hos SVT, Jeanette Gustafsdotter, vd hos Tidningsutgivarna och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Illustration: Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke vill öppna radiomarknaden för fler aktörer och större sändningsområden

Den 14 juli remitterade Kulturdepartementet förslag till ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen innebär bland annat att Myndigheten för press, radio och tv ska kunna medge större sändningsområden och skapa bättre förutsättningar för mångfald på radiomarknaden.

Fotograf: Kentaroo Tryman/Folio

Stärkta bibliotek och tillgång till samhällsinformation värnar det öppna samhället

Regeringen satsar 11 miljoner kronor för att främja biblioteken som mötesplatser för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och möjlighet till gemensam bildning samt för att utveckla arbetet med att tillgängliggöra litteratur och samhällsinformation. Detta föreslås i regeringens proposition Vårändringsbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Analys av det svenska medielandskapet överlämnad

Medieutredningen har analyserat det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv. Den 5 november 2015 tog kultur- och demokratiministern emot utredningens delbetänkande. Delbetänkandet kommer att ligga till grund för förslag till nya mediepolitiska verktyg som Medieutredningen ska ta fram.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 233 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida