Migration och asyl

Svensk migrations- och asylpolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Bild på Heléne Fritzon
Heléne Fritzon Migrations­minister och biträdande justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

    Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.

  • Stärkt kontroll av resehandlingar

    Regeringen propositionen Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar innehåller förslag som innebär att en utlänning, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid in- och utresekontroll för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet.

Ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Möjlighet att avstå från att återkalla uppehållstillstånd

Regeringen har beslutat om en proposition som möjliggör för Migrationsverket att låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Utredning om möjlighet att rätta mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren

Regeringen har gett Bertil Ahnborg i uppdrag att utreda möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren. Utredaren ska lämna förslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivare har begått oavsiktliga mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Migration och etablering – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättssäkert och värna asylrätten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 829 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida