Migration och asyl i statens budget

Området migration och asyl omfattas av utgiftsområde 8 Migration i regeringens budgetproposition för 2017.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.