Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvariga statsråd

Karolina Skog, Miljö­minister
Karolina Skog Miljö­minister
Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö och klimat

 • Karolina Skog uppmärksammade vattenbristen på Gotland

  Karolina Skog och Andreas Wiklund pratar på en gårdsplan vid en pall med potatis.
  Miljöminister Karolina Skog och lantbrukaren och ägaren till Stora Tollby gård, Andreas Wiklund. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  De låga grundvattennivåer som nu finns i stora delar av Sverige ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare. Förra årets svåra situation på Gotland har gett mer kunskap och erfarenhet om vad som kan göras för att återanvända och hushålla med vattnet i tider av torka. Miljöminister Karolina Skog träffade lantbrukare, markägare och regionalpolitiker på Gotland för att samtala om hur dessa erfarenheter kan spridas till fler delar av landet.

 • Kinesisk efterfrågan på svenska miljölösningar

  Karolina Skog och Kinas miljöminister Li Ganjie skakar hand
  Miljöminister Karolina Skog och Kinas miljöminister Li Ganjie i samband med deras bilaterala möte. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  Sverige är världsledande inom grön innovation, som hållbara transporter, energi och miljöteknik. Det finns växande efterfrågan på svenska lösningar och svenskt kunnande i Kina för att hantera de omfattande miljöutmaningar som landet står inför.

 • Ett historiskt klimatpolitiskt ramverk

  Foto: Regeringskansliet

  Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Karolina Skog talar till de andra deltagarna under rundabordssamtalet
Miljöminister Karolina Skog tillsammans med deltagarna under rundabordssamtalet i Norrköping. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Karolina Skog höll rundabordssamtal om ren luft och hållbara transporter i städerna

Den 21 april höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Norrköping om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var ren luft och hållbara transporter i städerna. Rundabordssamtalet hölls i anslutning till konferensen Fossilfritt Östergötland.

Foto: Johnér

Fossilfria transporter och resor

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Klimatavtalet från Paris

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1524 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida