Ministermöten för hållbar energi

I maj 2018 står Sverige tillsammans med EU/Norden värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar.

Ansvariga statsråd
Ibrahim Baylan
Ansvariga departement
Miljö- och energi­departementet
 • Internationella energiministermöten till Öresundsregionen

  Öresundsbron
  Öresundsbron Foto: Ulf Lindgren

  – Jag ser fram mot samtal med världens energiministrar och beslutsfattare på hemmaplan, om hur vi gemensamt tar ansvar för att utveckla morgondagens hållbara energilösningar. Mötena kommer också att ge oss fantastiska möjligheter att marknadsföra nordiskt kunnande inom energiteknologi, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.

 • Nordic Clean Energy Week

  Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat ’Nordic Clean Energy Week’. Sveriges ambition är att det under veckan ska finnas en röd tråd mellan ministrarnas diskussioner och de sidoevenemang som äger rum.

  Nordic Clean Energy Week äger rum bland annat kring Malmö Live i centrala Malmö. Även på andra ställen i regionen kommer det att arrangeras mötesplatser där aktörer kan vara med och bidra till veckan.

  Prioriterade områden för den svenska delen av veckan är omställningen till en digital och hållbar energiförsörjning, hållbara lösningar för transportsektorn, hållbara städer, smart industri och grön finansiering.

  Nordic Clean Energy Week arrangeras på den svenska sidan av Region Skåne och Malmö stad, med stöd av Miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.

Kontakt

Nordic Clean Energy Week
Projektledare
Lars Braedstrup-Holm
Region Skåne

CEM9/MI-3
Projektledare
Per-Anders Widell
Miljö- och energidepartementet