Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Ansvariga för näringspolitik

Ansvarigt statsråd

Mikael Damberg rakt framifrån
Mikael Damberg Närings- och innovations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om näringspolitik

  • Jobb – tre år in i mandatperioden

    Mikael Damberg inne på en fabrik.
    Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att utveckla nya produkter, växa och exportera. Här besöker Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Acreos testfabrik PEA-M i Norrköping. Foto: Gabriel Wernstedt / Regeringskansliet

    Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas nu starkt. Antalet sysselsatta har ökat med över 200 000 sedan regeringen tillträdde 2014 och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003. En majoritet av de nya jobben har skapats i privat sektor. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är det lägsta sedan början av 90-talet.

  • Regeringen kraftsamlar kring immateriella tillgångar och rättigheter

    Regeringen med statsråden Morgan Johansson, Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke bjöd den 13 juni in representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter till ett seminarium för att presentera regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Foto: Regeringskansliet

Fem strategiska samverkansprogram

Den 1 juni 2016 presenterade regeringen fem strategiska samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför.

En översikt av en process ovanifrån
Process. Foto: Kentaroo Tryman, Folio.

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Regeringen ser hållbart företagande som centralt för svenska företags utveckling.

Foto: Regeringskansliet

Join us in co-creation

Sweden is innovative, vibrant and globally competitive. According to the OECD and the World Economic Forum, Sweden ranks at the top end of the scale in many rankings. This includes economic development, subjective wellbeing and social connections, environmental quality, health status and health care, gender equality, personal safety, education and skills.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök