Nationella innovationsrådet - med fokus på framtiden

Sverige behöver kreativa människor, kreativa processer och kreativa lösningar för att hänga med i en värld i konstant förändring. Innovation på olika områden kan bidra till att de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför omvandlas till möjligheter. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Nationella innovationsrådet som ska bidra till att utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Att de utmaningar rådet arbetar med delas med resten av världen väcker intresse för rådets från globala partners i bland annat Kina, Indien och Tyskland.

Statsminister Stefan Löfven står vid ett bord med en mikrofon. Bakom honom står flera personer.
Statsminister Stefan Löfven leder Innovationsrådet som träffas fyra gånger per år. Ledamöterna i rådet har kunskap och erfarenhet från olika områden i samhället. Här möter rådet media i Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Samhället har stora utmaningar, till exempel inom miljö-och klimatområdet men även andra områden, där vi behöver innovationskraft för att finna nödvändiga lösningar och vägar framåt. Sverige är ett av världens främsta innovationsländer med stark konkurrenskraft och framgångsrik export. Många banbrytande innovationer inom varor, tjänster, processer och affärsmodeller kommer från Sverige, men den globala konkurrensen ökar snabbt och många andra länder erbjuder också attraktiva miljöer för utveckling och företagande. För att möta dessa utmaningar för att det svenska samhället ska fortsätta att utvecklas, behövs innovationer.

Rådgivare till regeringen

Sedan februari 2015 träffas Innovationsrådet fyra gånger per år. Ledamöterna i rådet har kunskap och erfarenhet från olika områden i samhället. Deras uppgift är att bidra till regeringens arbete med att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Innovationspolitik är en gemensam fråga inom regeringen och Innovationsrådet behandlar frågor inom de politikområden som utgör de viktigaste delarna för en samlad innovationspolitik. Statsministern är ordförande i rådet.

Sverige kraftsamlar

Utbyte av tankar, idéer och kunskap mellan näringslivet och offentliga aktörer bidrar till nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar. Dialog och samverkan stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling, lägger grunden för nya svenska exportframgångar och skapar fler jobb. Innovationsrådet behövs för att utveckla en samordnad innovationspolitik med helhetsperspektiv.

Regeringen tagit förslag och idéer vidare från rådet till konkret handling bland annat genom inrättandet av investeringsbolaget Saminvest och de fem strategiska samverkansprogrammen i Regeringskansliet.