Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Området omfattar också ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Aktuellt om nyanländas etablering

  • OECD presenterade rapport om integrationen på den svenska arbetsmarknaden tillsammans med Ylva Johansson

    Fredag 13 maj hölls ett seminarium om OECD:s rapport "Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden". Rapporten visar att Sverige har en välutvecklad och hållbar politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterade OECD:s resultat och rekommendationer tidigare på en pressträff där även Stefano Scarpetta, Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECD, deltog.

  • Bred uppslutning för Sverige tillsammans

    Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Under våren 2016 har länsstyrelserna arrangerat 17 regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Statssekreterare Erik Nilsson har deltagit på samtliga av konferenserna för att presentera regeringens politik när det gäller nyanländas mottagande och etablering inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Satsningar i vårbudgeten för en effektivare etablering och minskad arbetslöshet

Regeringen förstärker arbetet med att ge nyanlända förutsättningar att på ett snabbt och bra sätt etablera sig i Sverige. Regeringen satsar på tidiga insatser för asylsökande och ökade medel för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna. Regeringen aviserar även att traineejobben ska utvidgas för att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning sedan den 1 mars 2016

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot
Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län, har i dag utsetts som särskild utredare i utredningen om mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Foto: Anders Wejrot

Lars Bäckström utreder mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända

Regeringen har utsett landshövding Lars Bäckström att utreda och föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 366 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida