Offentlig upphandling i statens budget

Offentlig upphandling är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i statens budget.

Området omfattar anslaget:

1:17 Upphandlingsmyndigheten

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.