Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige. En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet, där bland annat en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor ingår, är också en viktig del i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Aktuellt om ordning och reda på arbetsmarknaden

Prioriteringar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda vid utstationering

Det är allt vanligare att medborgare från andra EU-länder utstationernas för att arbeta i Sverige. Regeringen vill utveckla den svenska modellen så att den ska fungera även när det gäller arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige, så kallad utstationering.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett konferensbord.
Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett informellt europeiskt ministermöte om ordning och reda på arbetsmarknaden. Mötet ägde rum i Stockholm, september 2015. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Sverige påverkar i EU

Rörlighet ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet.

Foto: Maskot/Folio.

Lagstiftning för ordning och reda

Lagstiftning ger visstidsanställda och så kallade visselblåsare ett starkare skydd. Regeringen vill införa krav på personalliggare i flera branscher för att motverka skattefusk och svartarbete. En utredning har lämnat betänkande om att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Foto: Alexander Ruas/Folio

En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Det moderna arbetslivet innebär nya företeelser och nya sätt att organisera arbetet.

Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Sociala villkor vid offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Regeringens mål är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Regeringen har överlämnat propositionen Nytt regelverk om upphandling till riksdagen.

Foto: Gettyimages

Ett toppmöte om sociala frågor med fokus på rättvisa jobb och tillväxt

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Sveriges statsminister Stefan Löfven bjuder in till toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november. Det blir ett unikt tillfälle där stats- och regeringschefer, EU:s institutioner, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och andra centrala aktörer kommer att delta i en gemensam och öppen diskussion om att främja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rättvisa jobb och tillväxt och att utveckla EU:s sociala dimension.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 206 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida