Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Livstidsstraff för mord

I en promemoria till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson föreslår utredaren Ylva Norling Jönsson att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord. Först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff.

Snabbare hantering av mängdbrott

Flera av rättsväsendets myndigheter ska samverka i ett försöksprojekt för att lagföra mängdbrott snabbare. Det föreslår utredaren Stefan Strömberg i en promemoria. Bedömningen är att utredningstiderna kan halveras i ett första steg och utredaren föreslår att snabbförfarandet inleds i norra Stockholm under hösten 2017.

Åtgärder för att förbättra hantering och säkerhet kring id-handlingar

- Bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har de senaste åren ökat dramatiskt. Det finns därför ett starkt behov av att se över säkerheten kring svenska id-handlingar, säger Morgan Johansson. En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska id-handlingar.

Trygghet och försvar – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har stora satsningar gjorts på polisen, det brottsförebyggande arbetet, terrorismbekämpning och mot organiserad brottslighet. Många insatser genomförs också inom det militära och civila försvaret.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1761 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida