Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Regeringsuppdrag för att stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet

En förutsättning för ett väl fungerande, tryggt och demokratiskt samhälle är att det finns förmåga att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna samhälle. Regeringen ger därför Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att redogöra för hur deras arbete med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera denna typ av brottslighet kan utvecklas och vilka åtgärder som vidtas på myndigheterna.

En budget med omfattande satsningar på Polismyndigheten, på övriga delar av rättsväsendet och på civilt försvar

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor och vem man är. Fler brott ska förhindras och fler brott ska klaras upp. Regeringen genomför nu den största satsningen under 2000-talet på polisen. För att säkerställa att regeringens omfattande satsning på Polismyndigheten får effekt tillförs 750 miljoner kronor till rättsväsendet och andra trygghetsökande åtgärder. Under de kommande tre åren stärker regeringen även det civila försvaret med totalt cirka 1,3 miljarder kronor.

Utredningsförslag om datalagring, brottsbekämpning och integritet

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot ett betänkande om datalagring och förslag på hur det svenska regelverket ska anpassas till EU-rätten. Utredningen lämnar flera förslag, bland annat att skyldigheten att lagra data kraftigt ska begränsas. Utredningen har letts av Sigurd Heuman, som presenterade förslagen vid en pressträff.

Snabbare hantering av mängdbrott

Flera av rättsväsendets myndigheter ska samverka i ett försöksprojekt för att lagföra mängdbrott snabbare. Det föreslår utredaren Stefan Strömberg i en promemoria. Bedömningen är att utredningstiderna kan halveras i ett första steg och utredaren föreslår att snabbförfarandet inleds i norra Stockholm under hösten 2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1829 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida