Regeringens arbete med flyktingsituationen

Sverige har i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Men när EU brast i solidaritet och gemensamt ansvar blev situationen i Sverige ohållbar. Regeringen agerade därför med en tillfällig lagstiftning för att minska antalet asylsökande. Det har gett effekt, och arbetet med att fördela flyktingar jämnare inom EU fortsätter. Regeringen bidrar också humanitärt i Syriens närområde och stödjer fredsprocessen. Regeringen har gjort och fortsätter att göra vad som krävs för att klara mottagande och etablering i Sverige, upprätthålla en reglerad invandring och värna asylrätten.

Åtgärder och aktiviteter

  • Regeringens åtgärder

    På statsministerns uppdrag ska arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen. Det betyder att hon ska skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända. Övriga statsråd behåller sina ansvarsområden, men Ylva Johanssons uppgift är att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den samhällsutmaning vi nu står inför. Det handlar om att bygga ett Sverige som håller ihop.

Lägesbild och myndigheternas arbete

En viktig uppgift för regeringen är att underlätta för myndigheterna att hantera flyktingsituationen på både kort och lång sikt. Myndigheternas arbete samlas på krisinformation.se

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök