Begränsning av föräldrapenning

Begränsning för föräldrar som kommer till Sverige med barn så att det endast är möjligt att ta ut ett fåtal föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag. Den närmare utformningen av förslaget ska utredas.

Föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som är försäkrad i Sverige med maximalt 480 dagar. Om barnet är fött före den 1 januari 2014 kan dagarna tas ut fram till barnet är åtta år. Om barnet är fött från och med den 1 januari 2014 gäller andra regler. Då kan maximalt 96 av de 480 dagarna sparas till tid efter barnets fyraårsdag och användas längst fram till dess barnet fyller tolv år. För föräldrar som blir försäkrade i Sverige efter det att barnet är fyra år kan föräldrapenning utges med maximalt 96 dagar.

Prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.