Fler lärare och fler vuxna i skolan

Den lärarkompetens som finns bland dem som kommer till Sverige ska tillvaratas. Nyanlända med yrkesbakgrund som lärare ska, i de ämnen som de är utbildade för, kunna undervisa elever som talar samma språk.

Vid sidan av undervisningen ska kompletterande utbildning och validering ske. I det akuta läget behövs fler pedagoger och personal i skolan. Pensionerade lärare och lärarstudenter kan vara en resurs i undervisningen av nyanlända elever.

Prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.