Kommunerna ska dela ansvaret för mottagande av nyanlända

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande och omfattningen av asylsökande.

Partierna är överens om att riksdagen ska stödja en proposition baserad på förslagen i Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. En proposition lämnades över till riksdagen i slutet av november 2015 och den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 mars 2016.

Pressmeddelande: Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Pressmeddelande: Anvisningar till kommunerna att ta emot nyanlända

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.