Tidiga insatser under asyltiden

Det är viktigt att asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till mottagandet och till etableringsprocessen. Väntan på att få asylansökan prövad ska användas för att stärka individens möjligheter till etablering.

 

Regeringen beslutade den 22 december 2016 om flera förordningar med anledning av tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende (abo). Dessa förordningar träder i kraft den 1 februari 2017.

Artikel: Tidiga insatser för asylsökande

Regeringen beslutade 5 november 2015 om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.

Uppdraget ska delredovisas senast den 16 januari 2017 samt redovisas slutligt senast den 31 oktober 2017.

Pressmeddelande: Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas

Dir. 2015:107 Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.