Tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel införs under en begränsad tid

En tidsbegränsad lagändring införs som innebär att flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

Vid det första prövningstillfället ska de som bedöms ha flyktingskäl få ett tillstånd på tre år.

Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på 13 månader.

När tillstånden löper ut ska de förlängas, om det fortfarande finns skyddsskäl.

 

Permanent uppehållstillstånd om personen kan försörja sig

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig. En person som inte fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

Permanent uppehållstillstånd till barn i vissa fall

Ett barn ska i vissa fall kunna beviljas permanent uppehållstillstånd med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Lagen föreslås gälla i tre år och träda i kraft den 20 juli 2016.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.