Tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd

Förslag från utredningen Stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) ska föreläggas riksdagen som en proposition.

I betänkandet lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen där det förtydligas vilka krav som kan ställas på en person som på grund av arbetslöshet ansöker om försörjningsstöd. Betänkandet innehåller även förslag på kompletteringar i vissa förordningar för att ge kommunerna möjlighet att få uppgifter från Arbetsförmedlingen.

Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2017.

Prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

 

 

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.