Utformning av kommunstöd för bostadsbyggande

I Budgetpropositionen för 2016 finns inom UO18 ett anslag 1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det aktuella anslaget föreslås för 2016 uppgå till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr samt därefter till 1,3 mdkr årligen.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande. Enligt regeringens överväganden i propositionen ska medlen under 2016 fördelas baserat på faktiskt bostadsbyggande. Regeringen är öppen för en bred uppgörelse kring hur kommunstödet bör utformas. Stödet skulle kunna riktas till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända flyktingar.

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.