Seminarier och filmer Sverige tillsammans

Filmade seminarier från den nationella samlingen "Sverige tillsammans" den 12 oktober, 2015.

Så anställer vi nyanlända – näringsliv och offentlig sektor

Ett landsting, ett storföretag och ett familjeföretag delade med sig av sina erfarenheter av att tillvarata nyanländas kompetens.

Webb-TV Sverige tillsammans: Så anställer vi nyanlända – näringsliv och offentlig sektor

Nyanlända rustas och matchas för jobb

Arbetsförmedlingen och andra aktörer delade med sig av några konkreta verktyg och initiativ. Snabbspår till jobb, tidig identifiering av nyanländas kompetens samt inspirerande arbetsgivarsamarbeten stod i fokus. 

Webb-TV Sverige tillsammans: Nyanlända rustas och matchas för jobb

Dörröppnare till arbetslivet

Presentation av verktyg för nyanländas etablering i arbetslivet i form av metoder som mentorskap och förberedande utbildning, där fackförbunden spelar en viktig roll.

Webb-TV Sverige tillsammans: Dörröppnare till arbetslivet

Svenska och yrkeskunskaper – vägen till jobb

Presentation av hur man kan arbeta med bland annat validering och språkutbildning med yrkesutbildning i fokus.

Webb-TV Sverige tillsammans: Svenska och yrkeskunskaper – vägen till jobb

Lösningar för bostadsförsörjning

Ett seminarium som gav inspirerande exempel på arbetssätt som syftar till att underlätta bostadsförsörjningen och utveckla boendet för nyanlända.

Webb-TV Sverige tillsammans: Lösningar för bostadsförsörjning

En god start – förutsättningar för lärande i skolan

Exempel på placering av nyanlända elever på fler skolor, strategier för ungdomar med kort utbildningsbakgrund och mottagande i skolan ur ett familjeperspektiv.

Webb-TV Sverige tillsammans: En god start – förutsättningar för lärande i skolan

Hälsan först – en startnyckel för nyanlända

Exempel på verksamheter som visade hur vi kan möta nyanlända och stödja dem till en bättre hälsa. Kunskap och verktyg presenterades.

Webb-TV Sverige tillsammans: Hälsan först – en startnyckel för nyanlända

Idrottens språk talas av alla

Idrottsverksamhet i föreningslivet är en mötesplats över gränser och en arena för integration. Seminariet visade hur idrottsrörelsen arbetar för att engagera nyanlända i föreningarnas verksamhet.

Webb-TV Sverige tillsammans: Idrottens språk talas av alla

Ideell kraft – etablering genom förening

Konkreta verktyg och exempel om hur föreningslivet, ofta i samverkan med kommuner och andra offentliga aktörer, effektivt och på ett lustfyllt sätt kan bidra till etablering.

Webb-TV Sverige tillsammans: Ideell kraft – etablering genom förening

Så utvecklar vi mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar

Presentation av de senaste forskningsrönen kring en snabb etablering liksom nya arbetsmetoder. Ensamkommande medverkade och delade med sig av sina erfarenheter.

Webb-TV Sverige tillsammans: Så utvecklar vi mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar