Sverige tillsammans: Statssekreterare Erik Nilsson berättar om fortsättningen med regionala konferenser

Arbetsmarknadsministerns statssekreterare Erik Nilsson berättar om hur den nationella samlingen Sverige tillsammans fortsätter under 2016 med regionala konferenser.

Den nationella samlingen Sverige tillsammans var startskottet i arbetet med att förbättra nyanländas etablering, och som en uppföljning kommer länsstyrelserna bjuda in till regionala konferenser under början av 2016. Konferenserna samlar representanter från kommuner, landsting och berörda myndigheter för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

Syftet är att samlat presentera vilka resurser som finns i form av ersättningssystem, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. Och inte minst, att sprida goda exempel från regionerna. Detta blir ett tillfälle att utbyta erfarenheter och att tänka framåt.

De regionala konferenserna planeras att genomföras under januari till mars 2016.

Webb-TV: Sverige tillsammans

Konferensen Sverige tillsammans och tio parallella seminarier filmades och går att se i efterhand.