Sverige tillsammans: Vårt gemensamma ansvar

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättar om regeringens etableringspaket och professor Olof Åslund, IFAU, ger en bild av forskningsläget. Företrädare för arbetsmarknadens parter, stora arbetsgivare och det civila samhället samtalar om goda exempel och framgångsfaktorer för arbetet.

Ordförklaringar

Ordlista

Deltagare i panelen:

  • Lena Micko, ordförande SKL
  • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
  • Michael Wolf, VD Swedbank
  • Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska Kyrkan
  • Lena Wallin-Kantzy, generalsekreterare Svenska Basketbollförbundet
  • Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen

Teckentolkad version

Webb-TV Sverige tillsammans

Konferensen Sverige tillsammans och de tio parallella seminarierna filmades och går att se i efterhand.