Sverige tillsammans: Nu pågår de regionala konferenserna över hela landet

Under början av 2016 arrangerar länsstyrelserna på uppdrag av regeringen 17 regionala konferenser över hela landet på temat mottagande och nyanländas etablering. Alla Sveriges kommuner och landsting bjuds in till de regionala konferenserna som är en fortsättning på den nationella samlingen Sverige tillsammans.

– Vi måste träffas och prata för ett ömsesidigt lärande. Det säger Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, angående att stat och kommun nu träffas under de regionala konferenserna. Örebro län och Västmanlands län arrangerade den 2 februari en regionkonferens i Örebro. Hör landshövding i Örebro län Maria Larsson berätta om utmaningar och möjligheter när det gäller de nyanländas etablering i kommunerna. Följande orter återstår: Östersund, Falun, Göteborg, Umeå, Karlstad, Kalmar, Norrköping, Kungsbacka, Stockholm, Kristianstad, Skövde och Luleå.

Pressmeddelande: Regionala konferenser om mottagande och nyanländas etablering
Sverige tillsammans - regionala konferenser

Länsstyrelserna bjuder in

I början av 2016 arrangerar länsstyrelserna sjutton regionala konferenser över hela Sverige, från Malmö till Luleå. Alla kommuner och landsting bjuds in med syftet att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering i ett långsiktigt perspektiv.

Orter och datum för konferenserna

22 januari Malmö
29 januari Jönköping
2 februari Örebro
5 februari Gävle
9 februari Östersund
12 februari Falun
16 februari Göteborg
19 februari Umeå
23 februari Karlstad
26 februari Kalmar
1 mars Norrköping
4 mars Kungsbacka
8 mars Stockholm 1/2
11 mars Kristianstad
15 mars Skövde
18 mars Stockholm 2/2
1 april Luleå