Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2017

Regeringen prioriterar särskilt tre områden i EU-arbetet under 2017: Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Utöver dessa tre områden kommer regeringens EU-arbete under 2017 präglas av ett starkt engagemang för att värna EU:s och Sveriges intressen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen.

Tre prioriterade områden

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt

Det ska vara ordning och reda både på svensk och på europeisk arbetsmarknad. Regeringen driver arbetet för ett mer socialt Europa med full kraft och den 17 november 2017 står statsministern tillsammans med kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i Sverige om rättvisa jobb och tillväxt.

Foto: Eija Huhtikorpi/Folio

En mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik

EU måste visa ledarskap i kampen mot klimatförändringar och genomföra Parisavtalet. Viktiga steg har redan tagits och lagstiftning på framförallt miljö-, klimat- och energiområdet förhandlas för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld

Det har gjorts framsteg för att hantera migrationssituationen, särskilt när det gäller samarbete för att bekämpa människosmuggling och grundorsakerna till att människor flyr. Fortfarande återstår att få ett nytt fungerande asylsystem på plats, där alla EU:s länder tar ansvar för att ta emot människor på flykt och som ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.