Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringens samlade insatser mot segregation

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Regeringen har därför arbetat från dag ett med att minska klyftorna och få fler människor i arbete. Ett särskilt reformprogram har tagits fram för åren 2017 – 2025 som ska stärka utsatta områden och motverka segregationen. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan leder regeringens arbete med att samordna insatserna för integration och mot segregation.

Regeringens arbete mot segregation

 • Uppdraget för Delegationen mot segregation presenterades

  Regeringen har den 16 november utsett Inger Ashing till direktör för Delegationen mot segregation. Delegationen startar sin verksamhet 1 januari 2018.

 • Ibrahim Baylan leder regeringens arbete mot segregation

  Ibrahim Baylan sitter i en fåtölj. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och röd slips.
  Ibrahim Baylan är samordnings- och energiminister med uppdrag att leda och samordna regeringens insatser mot segregation. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Medborgare och aktörer som verkar inom socialt utsatta områden vill se långsiktighet och varaktig förändring. Därför behöver permanenta insatser göras och den befintliga strukturen stärkas istället för fler kortsiktiga projekt. Det menar Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, med uppdrag att leda och samordna regeringens insatser mot segregation.

 • Om regeringens insatser

  För att minska klyftorna i samhället krävs politiska insatser. Det viktigaste är generella insatser som stärker samhällsbygget och allas möjligheter till jobb och utbildning. Nedan listas några av regeringens viktiga generella reformer. Utöver det har regeringen satsat på flera riktade insatser som ska minska segregationen och lyfta socialt utsatta områden. Några av dessa finns att läsa längre ned.

Generella reformer

Foto: Mascot

Välfärdsmiljarder till kommunerna

Regeringen föreslog hösten 2016 investeringar om 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden. Tillsammans med redan genomförda satsningar motsvarar detta över 30 000 anställda i välfärden.

Foto: Folio

Satsningar på skolan

Regeringen vill vända utvecklingen i skolan genom fler anställda så att elever får stöd i tid, höjda lärarlöner och stöd till de skolor och elever som har det svårast. Regeringen gör skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Nytt kunskapslyft

För att flera ska kunna utbilda sig, satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft för Sverige. Satsningen innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt inom komvux. Satsningen ger cirka 70 000 nya utbildningsmöjligheter för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Genomförda insatser av regeringen

 • 1. Samverkan för bästa skola

  600 miljoner kronor investeras årligen i ”Samverkan för bästa skola”. Det innefattar skolutveckling, stöd för bättre mottagande av nyanlända elever samt höjd lön för lärare och skolledare på skolor med svåra förutsättningar.

 • 2. Fler poliser i utsatta områden

  Drygt 2 miljarder kronor tillförs Polismyndigheten och Säkerhetspolisen under perioden 2017-2020 i syfte att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

 • 3. Brottsförebyggande insatser

  En nationell satsning på det brottsförebyggande området genomförs som omfattar bland annat bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet, strängare straff för grovt vapenbrott, höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott, nya påföljder för unga lagöverträdare samt att se över det straffrättsliga skyddet för blåsljuspersonal.

 • 4. Kultursatsning i vissa bostadsområden

  Satsningen ”Äga rum” omfattar totalt 130 miljoner kronor 2016-2018 för kultur i områden med socioekonomiska utmaningar. Pengarna ska främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

 • 5. Upprustning av miljonprogrammen

  En miljard kronor avsattes 2016 till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna i utvalda områden. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 • 6. Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  210 miljoner kronor per år avsätts för ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården. 200 miljoner kronor avsätts per år för sommarlovsstöd till kommuner som satsar på att utveckla avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Fördelningen gynnar socialt utsatta områden.

 1. 1 Samverkan för bästa skola
 2. 2 Fler poliser i utsatta områden
 3. 3 Brottsförebyggande insatser
 4. 4 Kultursatsning i vissa bostadsområden
 5. 5 Upprustning av miljonprogrammen
 6. 6 Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 29 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida