Regeringens samlade insatser mot segregation

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Regeringen har därför arbetat från dag ett med att minska klyftorna. Ett särskilt reformprogram har tagits fram för åren 2017 – 2025 som ska stärka socioekonomiskt utsatta områden och minska och motverka segregation. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samordnar regeringens arbete mot segregation.

Aktuellt om regeringens arbete mot segregation

 • Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas

  Regeringen har beslutat om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Denna satsning innebär att 2,2 miljarder årligen kommer investeras i att bryta segregation och minska klyftorna.

 • Ibrahim Baylan besökte Berättarministeriet

  • Ministern och flera barn tittar på en skärm. I bakgrunden syns böcker.

   Vid besöket träffade Ibrahim Baylan elever från klass 2:3 i Oxbacksskolan.

   Foto: Karl Gabor

  • Ministern tittar på Berättarministeriets väska med olika föremål.

   Resultaten har förbättrats i de 30 grundskolor i Södertälje som regelbundet besöker Berättarministeriet sedan skrivarverkstaden öppnade 2011.

   Foto: Karl Gabor

  På alla hjärtans dag besökte samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Berättarministeriet i Södertälje, en skrivarverkstad för barn med målet att stärka barns och ungas relation till det skrivna ordet.

 • Ökad trygghet i centrummiljöer i fokus på möte med kommuner, polisen och företagare

  Ibrahim Baylan och flera andra sitter i ett mötesrum
  Till mötet hade Mikael Damberg och Ibrahim Baylan bjudit in representanter från Sveriges fem största städer samt andra viktiga aktörer i arbetet för att öka tryggheten på torg och centrummiljöer. Mötet ägde rum i Rosenbad den 12 februari. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Samverkan, polisnärvaro och att civilsamhället har en viktig roll i arbetet. Det lyftes som centrala delar när kommuner, polisen, Brottsförebyggande rådet, företagare och facket träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samordning- och energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera hur tryggheten i städernas centrummiljöer kan öka.

 • Ny myndighet inrättas den 1 januari 2018

  Den 1 januari 2018 inrättas den nya myndigheten Delegationen mot segregation. Myndigheten ska arbeta för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Bland annat ska myndigheten främja ökad samverkan mellan olika aktörer, som stat, kommun och det civila samhället och bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs.

 • Se webbsändningen från konferensen "Hur bryter vi segregationen?"

  Hur ska den nya myndigheten på bästa sätt bli ett nav för kunskap, stöd och samverkan i arbetet mot segregation? Fredag den 8 december arrangerar kommittén en heldagskonferens med inspiration och diskussion i anslutning till inrättandet av Delegationen mot segregation. Följ direkt på kommitténs webbplats. Sändningen börjar kl. 10.00.

 • Ibrahim Baylan besöker Rinkeby

  • Ibrahim Baylan besöker familjehuset i Rinkeby

   Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besökte familjehuset i Rinkeby för att lära mer om det utökade barnhälsovårdsprogrammet ”Rinkebyprojektet”.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Hembesöksprojektet

   Barnmorskorna Ingrid Lindskog och Johanna Mellblom berättade att hembesöksprojektet startade hösten 2013. Projektet innebär att alla förstagångsföräldrar i Rinkeby erbjuds sex hembesök istället för ett hembesök av sin BVC-sjuksköterska.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Åse Edlund deltog i samatalet.

   Projektets mål är att stärka familjens tillit och förtroende till sin egen förmåga, stärka familjens delaktighet i samhället och i ett tidigt skede upptäcka familjer i behov av extra stöd för att snabbt kunna erbjuda det, berättade Åse Edlund.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Projektets mål har varit att stärka familjens tillit och förtroende till sin egen förmåga, samt att stärka familjens delaktighet i samhället och att i ett tidigt skede upptäcka familjer i behov av extra stöd, för att kunna erbjuda det snabbt.

   Medborgare och aktörer som verkar inom socialt utsatta områden behöver långsiktighet och varaktig förändring. Därför behöver staten möjliggöra att permanenta insatser görs och befintliga strukturen stärkas, menar ministern.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Rinkeby barnmorskemottagning

   Ibrahim Baylans andra stopp för dagen var ett besök på Rinkebys barnmorskemottagning.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Ann Göranson berättar om verksamheten på Rinkebys barnmorskemottagning.

   Ann Göranson berättade om verksamheten på Rinkebys barnmorskemottagning.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Samtal med ministern.

   Personalen på Rinkebys barnmorskemottagning berättade för ministern om verksamhetens vardag, erfarenheter och utmaningar. - Ska vi få något för de miljarder vi vill satsa för att bekämpa segregationen är det er vi måste lyssna på, sade Ibrahim Baylan.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans uppdrag är att leda och samordna regeringens insatser mot segregation. I veckan besökte han Rinkeby för att ta del av hembesöksprogrammet ”Rinkebyprojektet” och träffa personalen på barnmorskemottagningen. - Att minska och motverka segregationen och öka jämlikheten är en av vår tids viktigaste frågor, sa Ibrahin Baylan, vid sitt besök i Rinkeby.

 • Uppdraget för Delegationen mot segregation presenterades

  Regeringen har den 16 november utsett Inger Ashing till direktör för Delegationen mot segregation. Delegationen startar sin verksamhet 1 januari 2018.

 • Ibrahim Baylan leder regeringens arbete mot segregation

  Ibrahim Baylan sitter i en fåtölj. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och röd slips.
  Ibrahim Baylan är samordnings- och energiminister med uppdrag att leda och samordna regeringens insatser mot segregation. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Medborgare och aktörer som verkar inom socialt utsatta områden vill se långsiktighet och varaktig förändring. Därför behöver permanenta insatser göras och den befintliga strukturen stärkas istället för fler kortsiktiga projekt. Det menar Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, med uppdrag att leda och samordna regeringens insatser mot segregation.

 • Om regeringens insatser

  För att minska klyftorna i samhället krävs politiska insatser. Det viktigaste är generella insatser som stärker samhällsbygget och allas möjligheter till jobb och utbildning. Nedan listas några av regeringens viktiga generella reformer. Utöver det har regeringen satsat på flera riktade insatser som ska minska segregationen och lyfta socialt utsatta områden. Några av dessa finns att läsa längre ned.

Regeringens samlade insatser för att minska och motverka segregation

Ta del av regeringens samlade insatser här:

Regeringens långsiktiga reformprogram 2017-2025

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen, byggt på evidens och forskning.

Promemoria:

Generella reformer

Foto: Mascot

Välfärdsmiljarder till kommunerna

Regeringen föreslog hösten 2016 investeringar om 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden. 7 av de 10 miljarderna fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje kommun.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Nytt kunskapslyft

Kunskapslyftet innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt inom komvux. Satsningen ger cirka 70 000 nya utbildningsmöjligheter för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Foto: Folio

Satsningar på skolan

Regeringen vill vända utvecklingen i skolan genom fler anställda så att elever får stöd i tid, höjda lärarlöner och stöd till de skolor och elever som har det svårast.

Foto: Maskot/Folio

90-dagarsgarantin

För att minska ungdomsarbetslösheten har regeringen infört en 90-dagarsgaranti för ungdomar. 90-dagarsgarantin innebär en bortre gräns för hur länge en arbetslös person kan vara arbetslös innan hon eller han erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats som leder till arbete eller studier.

Foto: Regeringskansliet

Nyanländas etablering

Regeringen vill skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons uppdrag är att identifiera och samordna de politiska initiativ som krävs för att hela kedjan från ankomst till etablering ska fungera.

Genomförda insatser av regeringen

 • 1. Samverkan för bästa skola

  600 miljoner kronor investeras årligen i ”Samverkan för bästa skola”. Det innefattar skolutveckling, stöd för bättre mottagande av nyanlända elever samt höjd lön för lärare och skolledare på skolor med svåra förutsättningar.

 • 2. Fler poliser i utsatta områden

  Drygt 2 miljarder kronor tillförs Polismyndigheten och Säkerhetspolisen under perioden 2017-2020 i syfte att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

 • 3. Brottsförebyggande insatser

  En nationell satsning på det brottsförebyggande området genomförs som omfattar bland annat bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet, strängare straff för grovt vapenbrott, höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott, nya påföljder för unga lagöverträdare samt att se över det straffrättsliga skyddet för blåsljuspersonal.

 • 4. Kultursatsning i vissa bostadsområden

  Satsningen ”Äga rum” omfattar totalt 130 miljoner kronor 2016-2018 för kultur i områden med socioekonomiska utmaningar. Pengarna ska främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

 • 5. Upprustning av vissa socioekonomiskt utsatta områden

  En miljard kronor avsattes 2016 till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna i utvalda områden. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 • 6. Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  210 miljoner kronor per år avsätts för ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården. 200 miljoner kronor avsätts per år för sommarlovsstöd till kommuner som satsar på att utveckla avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Fördelningen gynnar socialt utsatta områden.

 1. 1 Samverkan för bästa skola
 2. 2 Fler poliser i utsatta områden
 3. 3 Brottsförebyggande insatser
 4. 4 Kultursatsning i vissa bostadsområden
 5. 5 Upprustning av vissa socioekonomiskt utsatta områden
 6. 6 Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 36 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida