Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar

Sverige är en innovativ och kreativ toppnation. Detta syns i internationella rankningar år efter år och redan idag skapar de immaterialrättstunga företagen i Sverige fler än vart tredje arbetstillfälle och mer än 40 procent av vår BNP. Men i en tid då grunden för världsekonomin börjat skifta från fysiska till immateriella tillgångar hårdnar konkurrensen. För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsekonomi i framkant – där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och omsätts till välfärd – har regeringen initierat ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar. Arbetet bidrar till stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Det bidrar också till goda förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur. Dessutom ökar det konsumenternas trygghet och medvetenhet och bidrar till minskad brottslighet.

Om arbetet för immateriella tillgångar

  • Immateriella tillgångar – en nyckel till tillväxt, nya jobb, rikt kulturutbud och trygga konsumenter

    Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson sitter vid bordet med mikrofoner. Moderator Margareta Ternell, PRV, står i bakgrunden.
    Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson samt moderator Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket. Under eventet förmedlade ministrarna att de arbetar tätt tillsammans för att stärka immaterialrätten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Den 13 juni 2017 tog regeringen emot representanter från myndigheter, organisationer och näringsliv för att presentera sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar. Vid sammankomsten fick deltagarna höra aktörer från olika branscher berätta om sina erfarenheter. Det hölls föredrag och fördes diskussioner som förtydligar vikten av ett brett strategiskt arbete för immateriella tillgångar.

  • Film från 13 juni (del 1 och del 2)

    Medverkande: Margareta Ternell (PRV, moderator). Morgan Johansson (Justitiedepartementet), Mikael Damberg (Näringsdepartementet), Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet), Susanne Ås Sivborg (PRV), Jolanda Girzl (Konsument Europa), Christine Lager (Patent- och marknadsöverdomstolen) och Henrik Rasmusson (Åklagarmyndigheten). Marianne Gumælius (DG TRADE, kommissionen), Jane Walerud (Innovationsrådet), Niklas Mattsson (Awapatent), Joachim Karthäuser (Climeon AB), Stina Sjögren-Paulsson (Scania), Elisabeth Åsbrink (journalist och författare), Niclas Molinder (Auddly/Music Rights Awareness Foundation) och Olle Nyman (Saltkråkan AB).

Arbetet för immateriella tillgångar

Regeringen arbetar för att skapa goda förutsättningar för svenskt skapande där immateriella tillgångar skyddas, respekteras och tillvaratas. För att nå dit krävs en kombination av åtgärder. Regeringen har därför initierat ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar som spänner över departementsgränserna.

Inom ramen för det strategiska arbetet klargör regeringen hur man tillsammans med myndigheterna, men också näringslivet, vill arbeta med frågor som rör innovation, skapande och immateriella tillgångar – ur ett rättighetshavar-, företagar- och konsumentperspektiv.

Tillsammans kan vi göra så att Sverige når sin kreativa potential!

Åtgärder

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb

Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant där uppfinningsrikedom, skaparkraft och digitalisering tas tillvara för att bidra till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb.

Foto: Mikael Jägerskog

Goda förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur

Vi ska ha goda förutsättningar för kreatörer och kulturskapare samt en tillgänglig kultur, där kreativitet och innovationskraft kan blomstra.

Foto: Maskot/Folio

Medvetna och trygga konsumenter

Konsumenter ska vara medvetna och trygga och ha god kunskap om vad som är tillåtet och om den illegala marknadens baksidor.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Minskad brottslighet

De storskaliga och strategiskt planerade immaterialrättsintrången, som inte sällan drivs av kommersiella syften och utgör grogrund för annan brottslighet, ska motarbetas.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 88 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida