Foto: AstraZeneca, Chalmers, MKB Fastighets AB, Skogsindustrierna, Anna Nildén/Folio.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas.

Ansvariga statsråd
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Närings­departementet
 • Mikael Damberg om de fem samverkansprogrammen

  I filmen berättar närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens fem strategiska samverkansprogram och dess samverkansgrupper.

Samhällsutmaningar och samverkansprogram

 • Foto: AstraZeneca, Chalmers, MKB Fastighets AB,Skogsindustrierna , Anna Nildén/Folio

  1. Om regeringens strategiska samverkansprogram

  Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

 • Anna Nildén/Folio.

  2. Nästa generations resor och transporter

  Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Samverkansprogrammet inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna Johansson, infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister och Karolina Skog, miljöminister. Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är Åsa Vagland, Näringsdepartement. Projektledaren nås via Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller e-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se.

 • Foto: MKB Fastigheter AB.

  3. Smarta städer

  En smart stad utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi (IKT), för att förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av kommunala tjänster, för att minska kostnaderna och resursförbrukningen och för att förbättra kontakten mellan medborgare och myndigheter. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister samt Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister. Projektledare för samverkansprogrammet Smarta städer är Lina Martinson, Näringsdepartement. Projektledaren nås via Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller e-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se

 • Foto: Skogsindustrierna.

  4. Cirkulär och biobaserad ekonomi

  Vi ska klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. Det är grundläggande med en hållbar och giftfri råvaruproduktion. Syftet med samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa samt främja cirkulära lösningar. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister samt Karolina Skog, miljöminister. Projektledare för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är Camilla Lehorst, Näringsdepartement. Projektledaren nås via Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller e-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se.

 • Foto: Astra Zeneca.

  5. Life Science

  Vi behöver dra nytta av Sveriges höga kunskapsnivå och kompetens när det gäller utveckling och produktion. Vi har en hälso- och sjukvård av hög kvalitet som omfattar alla och en tradition av samverkan som behöver öka för att lösa de samhällsutmaningar som finns runt hälsa. Samverkan mellan vård, näringsliv och akademi behövs för att nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik ska komma samhället till del, många med lösningar som drar nytta av den digitala tekniken. Detta stärker svensk global konkurrenskraft och bidrar till nya jobb i Life science-företagen som både står för högkvalificerade arbetstillfällen och stark export samt ger en bättre vård. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, samt Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Projektledare för samverkansprogrammet life science är Anders Lönnberg, Nationell samordnare för området life science. Projektledaren nås via Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller e-post: anders.g.lonnberg@regeringskansliet.se.

 • Foto: Chalmers.

  6. Uppkopplad industri och nya material

  För att stimulera en bred digitalisering av svensk industri behövs en kraftsamling i form av samarbete mellan aktörer. Samverkan ska stärkas mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer för att bättre bidra till att öka den svenska konkurrenskraften. Uppkopplad industri och nya material knyter nära an till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning samt Karolina Skog, miljöminister. Projektledare för samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material är Johan Harvard, Näringsdepartement. Projektledaren nås via Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller e-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se.

 • 7. Samverkansgruppernas roll

  Till varje samverkansprogram knyts en extern samverkansgrupp. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för respektive samverkansprogram och göra prioriteringar. Varje samverkansgrupp består av cirka 20 representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi från de branscher som omfattas av respektive program. Medlemmarna i samverkansgrupperna sitter på ett personligt mandat och arbetet i grupperna fortlöper till fram till år 2018. Samverkansgrupperna träffas minst en gång per halvår.

 • 8. Innovationsrådets roll

  Det är statsminister Stefan Löfven som genom Nationella innovationsrådet prioriterat samverkansprogrammen. Nationella innovationsrådet har identifierat tre områden som är centrala utmaningar för det svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld. Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Alla samverkansprogram adresserar dessa utmaningar. Globalt sett är Sverige ett litet land som är beroende av att samarbeta med andra och därför är samverkan en välbekant metod för att kraftsamla resurser och lösa gemensamma utmaningar. På programmens olika områden finns redan nu många goda exempel på samverkan. Vid sidan om att söka fler nya konstruktiva samarbeten ska samverkansprogrammen strukturera och lyfta fram det arbete som redan görs för att vi ska få bästa möjliga effekt med innovativa lösningar för framtiden.

 1. 1 Om regeringens strategiska samverkansprogram
 2. 2 Nästa generations resor och transporter
 3. 3 Smarta städer
 4. 4 Cirkulär och biobaserad ekonomi
 5. 5 Life Science
 6. 6 Uppkopplad industri och nya material
 7. 7 Samverkansgruppernas roll
 8. 8 Innovationsrådets roll

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök