Foto: Regeringskansliet

Samling för friska arbetsplatser

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. Regeringen med socialminister Annika Strandhäll träffar fortlöpande parterna inom den privata och statliga sektorn samt kommuner och landsting för att följa detta viktiga arbete. I augusti 2016 tog Annika Strandhäll emot avsiktsförklaringar från samtliga parter på arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringarna sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.

- Vi har börjat se en vändning i ökningen av sjuktalen, men arbetet får inte avstanna. Både fackförbunden och arbetsgivarna har visat att de menar allvar med att få ner sjuktalen och satsa på friskare arbetsplatser. Jag följer deras arbete mycket noga, säger socialminister Annika Strandhäll.

Aktuellt

Aktuellt inom friska arbetsplatser

Foto: Maskot/Folio

Samarbete för att nå friska arbetsplatser

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sedan 2010. Åtgärder från såväl regeringen som arbetsmarknadens parter behövs för att fler ska få ett bra stöd åter i hälsa och arbete. Därför har regeringen beslutat om ”Samling för friska arbetsplatser”. Samlingen innebär regelbundna träffar med arbetsmarknadens parter för att följa upp pågående, planerade och framtida åtgärder för att tillsammans skapa friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Arbetsmiljöstrategin på två minuter

Regeringen höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom denna arbetsmiljöstrategi som utformats kring tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. Hör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berätta om arbetsmiljöstrategin.

Annika Strandhäll och Jonny Hägerström står och samtalar i en industrilokal.
– Vi är inte unika på något sätt, utan har alltid jobbat med frågorna. Som jag ser det så handlar det mest om sunt förnuft i verksamheten, säger VD:n Jonny Hägerström. Foto: Regeringskansliet

Långsiktigt hälsoförebyggande arbete lönar sig

Under Hälsoresan besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett antal orter i Sverige för att uppmärksamma och ta del av goda exempel för ett friskare arbetsliv.