Sjukvård i statens budget

Område Sjukvård är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
1:4 Tandvårdsförmåner
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
1:8 Bidrag till psykiatri
1:9 Läkemedelsverket
1:10 E-hälsomyndigheten
8:2 Inspektionen för vård och omsorg

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.