Social omsorg

Social omsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om social omsorg

  • Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

    Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
    Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

    Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna. Nedan följer en sammanställning av de olika initiativ regeringen tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018.

  • ISF rapporterar om tillämpning av regler för assistensersättning

    Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur relevant domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen.

Christina Tallberg och Madeleine Harby Samuelsson hälsar på varandra.
Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, (PRO) och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Halvvägs i mandatperioden för regeringens äldrepolitik

Vid årets sista möte mellan Pensionärskommittén och regeringen, handlade dialogen bland annat om jämställdhet, ökad bemanning och kunskapssatsningar inom äldre- och funktionshindersområdet. Fokus på mötet låg på vad regeringen uträttat så här halvvägs in i mandatperioden.

Åsa Regnér porträtt
Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

LSS: Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det

- Regeringen tydliggör mål. Redan nu, innan utredningen om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag kring eventuella ytterligare förändringar, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 november.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar i rådsmöte i Bryssel den 8 december 2016
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ska diskutera sociala rättigheter och utstationeringsdirektivet med EU-kollegorna i Bryssel den 8 december. På bilden samtalar Ylva Johansson med kommissionär Thyssen. Arkivbild. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar diskuterar ett socialt Europa

Sociala rättigheter och regler för utstationering av arbetstagare tillhör punkterna på dagordningen för rådsmötet i Bryssel den 8 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige vid rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård.

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 552 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida