Social omsorg

Social omsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om social omsorg

 • LSS: Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det

  Åsa Regnér porträtt
  Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  - Regeringen tydliggör mål. Redan nu, innan utredningen om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag kring eventuella ytterligare förändringar, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 november.

 • Äldres rättighetsperspektiv och jämställdhet när Åsa Regnér besökte Kina

  Åsa Regnér talar i mikrofon
  -Män bör ta större ansvar för arbete i hemmet för att stötta kvinnors politiska engagemang och karriärer, både offentligt och privat. En sådan förändring får positiva effekter för kvinnligt ledarskap och det är hög tid för män att engagera sig i jämställdhetsarbetet, sa Åsa Regnér i sitt öppningstal vid utställningen Dads. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

  − Både Sverige och Kina har gemensamma samhällsutmaningar med en åldrande befolkning som innebär att sjukvården och äldreomsorgen behöver utvecklas. Genom den här resan vill den svenska regeringen fördjupa utbytet med Kina tillsammans med näringsliv och organisationer. Det sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med anledning av hennes resa till Shanghai och Peking den 20 till 24 november.

En äldre herre med krycka och två äldre damer spelar kubb.
Målet har varit att äldre kvinnor och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Foto: Maskot/Folio

FN-rapport samlar svenska insatser för äldres rättigheter

Den 31 oktober skickade regeringen den svenska rapporten Nationell uppföljning av den regionala implementeringen av Madrid International Plan of Action (MIPAAA) i Sverige till FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

Illustration: Regeringskansliet

Lagförslag för ökad trygghet och säkerhet för placerade barn och unga

Regeringen lämnar i dag lagförslag till Lagrådet för att säkerställa god kvalitet och säkerhet i verksamheter som driver boenden enligt socialtjänstlagen och verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Ett av förslagen innebär att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva dessa verksamheter. Regeringen föreslår också att barn och unga, i samband med placering utanför det egna hemmet, ska erbjudas hälsoundersökningar av landstinget.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer för ökad välfärd och trygghet i Budget 2017 inom Social omsorg

Stöd till socialsekreterare, ökade resurser till Statens institutionsstyrelse, nationellt kunskapscenter för ensamkommande flyktingbarn och ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar regeringen vill genomföra i Budgetpropositionen 2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 526 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida