Social omsorg

Social omsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om social omsorg

  • Brett engagemang för ny funktionshinderspolitik

    Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke
    Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

    -Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns i all politik. När vi talar om mäns våld mot kvinnor behöver vi exempelvis lyfta att kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld, sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon tillsammans med kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen.

En man och tre kvinnor vid sammanträdesbord
Vid mötet med Pensionärskommittén talade gymnasie- och kunskapslyftminster Anna Ekström om kunskapsförsörjning för framtiden. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Kunskapsförsörjning i framtidens äldreomsorg

–Att fler ska välja att bli undersköterskor är en stor och viktig fråga för att vi ska kunna utveckla äldreomsorgen. Vi behöver både se till att det finns många vägar in i yrket och att arbetsvillkoren är så bra att de som jobbar i äldreomsorgen både vill och orkar stanna kvar, sa äldreminister Åsa Regnér när Pensionärskommittén den 6 mars besökte regeringen.

Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna. Nedan följer en sammanställning av de olika initiativ regeringen tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018.

Illustration: Regeringskansliet

Ekman Aldén ny generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Regeringen har utsett Malin Ekman Aldén till ny generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Idag är hon vikarierande generaldirektör för myndigheten. Malin Ekman Aldén tillträder den 1 februari 2017.

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 583 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida