Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare

På senare år har antalet EU-medborgare som tillfälligt är i Sverige ökat. Situationen för de här människorna är sårbar. De flesta som kommer till Sverige för att tigga gör det frivilligt. Men det förekommer organiserad brottslighet med koppling till tiggeri, bland annat människohandel och utpressning.

 • Åsa Regnér besöker skola

  Åsa Regnér besöker en skola utanför Bukarest.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

 • En blond kvinna och en man i blå kavaj

  – Samförståndsavtalet har stärkt våra bilaterala relationer och fungerar som en plattform för utbyte i arbetet med utsatta grupper på olika nivåer, säger statsrådet Åsa Regnér. Här tillsammans med statssekreterare Marius Adrian Dobre, Rumänien.

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Statsrådet Åsa Regner gestikulerar med händerna. Bulgariske ministern Ivailo Kalfin lyssnar.

  Åsa Regnér och Ivailo Kalfin har undertecknat ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien. Avtalet, som rör jämställdhet-, barn-, äldre- och funktionshindersfrågor ska förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

  Foto: Bulgariska regeringen

 • Längst fram i en presskonferens lokal står ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke. I förgrunden syns ryggarna på personer som sitter och lyssnar på dem.

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

  Foto: Regeringskansliet

 • Bröstfoto på Åsa Regnér och Ivailo Kalfin

  Åsa Regnér och hennes bulgariske motsvarighet Ivailo Kalfin vill öka samarbetet för utsatta EU-medborgare.

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Gott samarbete bekräftat mellan Sverige och Bulgarien

Sveriges och Bulgariens samarbete inom sociala frågor är gott. Det bekräftade statssekreterare Pernilla Baralt när hon den 16 – 17 oktober 2017 besökte Sofia.

Inriktningen för besöket var att samtala om vilka resultat samarbetet hittills uppnått. Parterna diskuterade också tillfällen till samarbete inom Bulgariens kommande ordförandeskap i EU. Detta främst inom early childhood development. Bland annat fördes samtal om utbildningssatsningar och insatser för att få alla barn att gå i skolan. Stora utmaningar, men också flera goda exempel, uppmärksammades vad gäller arbetet med romsk inkludering.

Besöket i Bulgarien omfattade bland annat möten med Bulgariens socialminister Biser Petkov och biträdande utbildningsminister Denitsa Satcheva. Pernilla Baralt besökte också EU-fondsministeriet, Planned Parenthood, Världsbanken, UNICEF och Byala Slatina i Nordvästra Bulgarien.

Samförståndsavtalet mellan Rumänien och Sverige utvecklas

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér besökte den 4 till 5 september 2017 Bukarest. Syftet med resan var att följa upp regeringens arbete med Rumäniens och Sveriges bilaterala samförståndsavtal inom sociala frågor. Under resan diskuterades också hur samarbetet ska utvecklas när nuvarande arbetsplan löper ut vid årsskiftet. 

Utöver ansvariga ministrar träffade Åsa Regnér organisationer och statliga organ som arbetar med Romafrågan och parlamentariker. Statsrådet deltog även i en konferens om Agenda 2030 och besökte en skola.

Pressmeddelande: Åsa Regnér till Rumänien för att följa upp samverkansavtal

Två år av samverkan mellan Sverige och Rumänien

Nu är det två år sedan Rumänien och Sverige undertecknade samförståndsavtalet om samarbete och utbyte av kunskap om barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd.

Artikel: Sverige och Rumänien utbyter erfarenheter

Sverige byter erfarenheter med Rumänien och Bulgarien

Regeringens insatser syftar till att bekämpa utsatthet som gör att människor känner sig tvungna att tigga för att kunna klara sin försörjning.

Avtal med Rumänien och Bulgarien syftar till att byta erfarenheter och goda exempel mellan länderna och underlätta samarbete mellan frivilligorganisationer i respektive land.

Stärkt och ökad samverkan samt utvecklad samordning

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella uppdraget att samordna arbetet kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Samverkan kring frågorna är fortsatt stor. I oktober 2017 förlängdes därför uppdraget.

Pressmeddelande: Stockholms läns nationella samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag reviderat sin vägledning om EU-rätten och socialt bistånd samt tagit fram stöd till socialtjänsten i ärenden som rör barn till utsatta EU-medborgare.

Utländska medborgare på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket som innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien. Avtalen omfattar områden som barnrätt, jämställdhet och sociala frågor.

EU-medborgare i Sverige

Plattformen EU-medborgare i Sverige är en samverkan mellan myndigheter och representanter från Sveriges Kommuner och Landsting gällande lagar, rättigheter och stöd till EU-medborgare inom Sveriges gränser.

Fakta: Fri rörlighet inom EES

Reglerna om fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innebär en omfattande rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att fritt röra sig och uppehålla sig i hela EES. Rätten till fri rörlighet för EES-medborgare är av väsentlig betydelse för den europeiska integrationen och ska inte inskränkas.

En sida av den fria rörligheten är att allt fler människor inom EES-området lever i svår fattigdom och utanförskap. Många söker sig till Sverige i hopp om att hitta försörjning. Dessa utsatta kvinnor och män kommer huvudsakligen från Rumäninen och Bulgarien. Många är fattiga romer som i vissa fall är utsatta för antiziganism. De lever ofta under mycket svåra förhållanden i Sverige och i en utsatthet som kan få konsekvenser för hälsan och risk att utsättas för brott.