Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare

På senare år har antalet EU-medborgare som tillfälligt är i Sverige ökat. Situationen för de här människorna är sårbar. De flesta som kommer till Sverige för att tigga gör det frivilligt. Men det förekommer organiserad brottslighet med koppling till tiggeri, bland annat människohandel och utpressning.

 • Statsrådet Åsa Regner gestikulerar med händerna. Bulgariske ministern Ivailo Kalfin lyssnar.

  Åsa Regnér och Ivailo Kalfin har undertecknat ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien. Avtalet, som rör jämställdhet-, barn-, äldre- och funktionshindersfrågor ska förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

  Foto: Bulgariska regeringen

 • Längst fram i en presskonferens lokal står ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke. I förgrunden syns ryggarna på personer som sitter och lyssnar på dem.

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

  Foto: Regeringskansliet

 • Bröstfoto på Åsa Regnér och Ivailo Kalfin

  Åsa Regnér och hennes bulgariske motsvarighet Ivailo Kalfin vill öka samarbetet för utsatta EU-medborgare.

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sverige byter erfarenheter med Rumänien och Bulgarien

Regeringens insatser syftar till att bekämpa utsatthet som gör att människor känner sig tvungna att tigga för att kunna klara sin försörjning.

Avtal med Rumänien och Bulgarien syftar till att byta erfarenheter och goda exempel mellan länderna och underlätta samarbete mellan frivilligorganisationer i respektive land.

Stärkt och ökad samverkan samt utvecklad samordning

Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Stockholms län att stärka samverkan och utveckla samordningen mellan de aktörer som möter utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige och som saknar uppehållsrätt.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att revidera sin vägledning om EU-rätten och socialt bistånd samt ta fram stöd till socialtjänsten i ärenden som rör barn till utsatta EU-medborgare.

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket som innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien. Avtalen omfattar områden som barnrätt, jämställdhet och sociala frågor.

Pressmeddelanden
Rubrik datum länk
Ett stärkt straffsrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer 26 oktober 2016 Pressmeddelande
Situationen för utsatta EU-medborgare ska analyseras i en studie 19 maj 2016 Pressmeddelande
Uppdrag om nationell samordning för utsatta EU-medborgare och stärkt stöd till socialtjänsten 14 april 2016 Pressmeddelande
Statsråd Åsa Regnér besöker Bulgarien och undertecknar samarbetsavtal 3 februari Pressmeddelande
Nationella samordnaren föreslår att länsstyrelserna får samordningsansvar för utsatta EU-medborgare 1 februari 2015 Pressmeddelande
Åsa Regnér träffade Bulgariens ansvariga minister för Socialpolitik 9 september 2015 Pressmeddelande
Att bekämpa utsatthet och tiggeri - ingen ska behöva tigga 24 juni 2015 Pressmeddelande
Ministrar från Sverige och Rumänien i samtal om utsatta EES-medborgare 23 januari 2015 Pressmeddelande

 

Fakta: Fri rörlighet inom EES

Reglerna om fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innebär en omfattande rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att fritt röra sig och uppehålla sig i hela EES. Rätten till fri rörlighet för EES-medborgare är av väsentlig betydelse för den europeiska integrationen och ska inte inskränkas.

En sida av den fria rörligheten är att allt fler människor inom EES-området lever i svår fattigdom och utanförskap. Många söker sig till Sverige i hopp om att hitta försörjning. Dessa utsatta kvinnor och män kommer huvudsakligen från Rumäninen och Bulgarien. Många är fattiga romer som i vissa fall är utsatta för antiziganism. De lever ofta under mycket svåra förhållanden i Sverige och i en utsatthet som kan få konsekvenser för hälsan och risk att utsättas för brott.