Om regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet

För att Sverige ska hålla ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om statliga jobb och medborgarnas tillgång till service. Regeringen har därför beslutat att omlokalisera flera myndigheter och arbetar för att den statliga servicen i landet ska förbättras.

Stefan Löfven och Ardalan SShekarabi står och pratar med en kvinna.
Statsministern och civilministern träffar anställda vid Bearbetningscenter i Kramfors för att prata om nyindustrialisering och kompetensförsörjning. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Omlokalisering av myndigheter

Regeringens utgångspunkt är att nya myndigheter ska lokaliseras utanför Stockholm. Därför har regeringen beslutat att myndigheterna Jämställdhets-myndigheten och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska placeras i Göteborg respektive Gävle.

Pressmeddelande: Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg

Pressmeddelande: Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Vid ett besök i Kramfors den 5 december meddelande statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi att den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor kommer placeras i Sundsvall. Vid besöket berättade man även att Statens servicecenter ska lokalisera viss del av sin verksamhet till Sollefteå.

Pressmeddelande: Fler statliga jobb och bättre service i Västernorrland

Utöver beslutet om Statens servicecenter, har regeringen fattat beslut om totalt elva omlokaliseringar:

  • E-hälsomyndigheten till Kalmar
  • Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad
  • Statistiska centralbyråns säte och delar av verksamheten till Örebro Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå
  • Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm Polarforskningssekretariatet till Luleå
  • Myndigheten för kulturanalys till Göteborg
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö
  • Delar av Svenska ESF-rådet till Gävle
  • Delar av Universitets- och högskolerådet till Visby
  • Delar av Tillväxtverket till Östersund

Pressmeddelande: Regeringen omlokaliserar sju myndigheter

Regeringen uppdrar åt SCB att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebro

Pressmeddelande: Regeringen stärker Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringsuppdrag: Uppdrag att lokalisera delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar

Pressmeddelande: Regeringen omlokaliserar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå

Förbättrad service i hela landet

För att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet behöver vissa myndigheters lokala serviceverksamheter organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Därför ska Statens servicecenter från och med den 1 januari 2019 ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service. En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur serviceorganisations verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya orter man bör finnas på.

Parallellt med detta har regeringen gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni 2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors, Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby, Överkalix samt att fyra servicekontor ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge, stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten av dessa stadsdelar.

Pressmeddelande: En samlad organisation för att säkra och stärka lokal statlig service

Pressmeddelande: Nu ska den statliga servicen förbättras

Servicekontorsutredningens delbetänkande: SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim