Foto: Åke E:son Lindman

Sverige och FN

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning. FN utgör också en viktig kanal för Sveriges humanitära arbete och för våra ansträngningar för att bekämpa fattigdom, främja en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Stärkandet av folkrätten och främjandet av de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsfrågorna är andra prioriterade områden för Sverige i FN.

Ansvariga statsråd
Margot Wallström
Isabella Lövin
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Sverige och FN

  • Sverige och FN #pushing for peace

    I år firar FN 70 år.

Utrikesminister Margot Wallström tillsammans med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.
Utrikesminister Margot Wallström tillsammans med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Foto: Evan Schneider/UN Photo

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Sve­riges kandidatur för en plats i säkerhetsrådet handlar om vår röst i det multilaterala samarbete som är en av vår utrikespolitiks grundpelare och om att delta i diskussionen om de konflikter som har effekter på vårt eget samhälle. Skriver Margot Wallström på SVD Brännpunkt

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin.
Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin. Foto: Johan Tegel/Regeringskansliet

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Debattartikel i Metro av utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin 26 oktober. FN firar 70 år. När vi högtidlighåller det internationella samarbetet gör vi det i en osäker tid, med ett stort behov av multilaterala lösningar. Därför är arbetet genom FN en självklar del av Sveriges utrikespolitik.

Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Sverige kandiderar för en icke-permanent plats i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018. Kandidaturen är ett uttryck för regeringens politik för globalt ansvar och vilja att bidra till lösningar för de stora världsfrågorna i det kanske viktigaste forumet för fred och säkerhet.

Sveriges prioriteringar i FN

Sverige har ett brett engagemang i FN och verkar aktivt för att stärka dess kapacitet på olika områden, exempelvis inom konfliktförebyggande, fredsfrämjande och fredsbyggande, samt inom främjande av jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Om Sverige och FN

FN bildades 1945 och Sverige blev medlem i organisationen året därpå. Sedan dess har ett aktivt engagemang i FN varit en självklar del i svensk utrikespolitik. Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN och ett av de få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

Sverige och FN:s budget, styrning och förvaltning

Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent och utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 180 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida