Tillitsreformen

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna.

Ansvariga statsråd
Ardalan Shekarabi
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Samtal med civilminister Ardalan Shekarabi om tillitsbaserad styrning

    Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och civilminister Ardalan Shekarabi i ett samtal om tillitsreformen och tillitsbaserad styrning.

  • Seminarium om jakten på den perfekta ersättningsmodellen

    Civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen höll ett seminarium den 15 juni i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande. Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman presenterade delbetänkandet. Civilminister Ardalan Shekarabi gav sina kommentarer och sedan hölls en paneldebatt på temat ersättningsmodeller med en utblick mot marknadisering och styrmodeller i offentlig sektor.

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman.

Laura Hartman leder regeringens tillitsdelegation

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. Som ett led i denna process har en delegation inrättats som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Ordförande för delegationen är Laura Hartman.

Uppdrag till Statskontoret om statlig styrning av offentlig sektor

Statskontoret fick i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Syftet var att ge ett fördjupat underlag för regeringens fortsatta utvecklingsarbete om styrning.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 17 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida