Foto: Hans Alm/Folio

Tillsammans för unga i jobb

Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i långtidsarbetslöshet - därför är en av regeringens viktigaste frågor att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på fjorton år. Nu fortsätter regeringen arbetet med att sänka arbetslösheten och varaktigt stärka ungas position på arbetsmarknaden.

Ansvariga statsråd
Ylva Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Unga i jobb – en av regeringens viktigaste frågor

  • "Sverige behöver ungdomarna"

    Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
    Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

    – Arbetslösheten bland unga sjunker snabbt, vi har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2003. Men för unga utan gymnasieutbildning och för unga nyanlända är det fortsatt mycket tufft. Det är angeläget att unga som stått utanför arbetsmarknaden länge ges möjlighet att komma in. Efterfrågan på arbetskraft är stor och ungdomarna behövs, också för att Sverige ska klara en ordnad generationsväxling. Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i långtidsarbetslöshet – det är fortfarande en av regeringens högst prioriterade frågor.

Foto: Maskot/Folio

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år

Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, samtidigt som arbetslösheten i landet fortsätter att minska. Sedan regeringsskiftet är över 200 000 fler människor i arbete. Arbetslösheten har minskat med mer än en procentenhet till dagens 6,7. Ungdomsarbetslösheten ligger idag på 17,3 procent, vilket är den lägsta noteringen på 14 år.

Foto: Maskot/Folio

90-dagarsgarantin

Regeringen vill sätta en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en utbildning. Denna bortre gräns bör inte vara längre än 90 dagar.

Foto: Maskot/Folio

Delegation för unga till arbete

Regeringen har tillsatt en delegation som ska verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Ett resultat av delegationens arbete hittills är att 287 av landets 290 kommuner har skrivit överenskommelser tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten.

Många går i pension – ungdomarna behövs i välfärden

  • Generationsväxling på arbetsmarknaden

    En långsiktig tillväxt av arbetskraften skapar förutsättningar för en ökad sysselsättning. En prognos för de närmsta åren visar att antalet åldersavgångar överstiger antalet tillträdande unga. Därför är det viktigt att ta tillvara på den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på så att Sverige får en ordnad generationsväxling, inte minst inom välfärden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 78 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida