Generationsväxling på arbetsmarknaden

En långsiktig tillväxt av arbetskraften skapar förutsättningar för en ökad sysselsättning. Diagrammet nedan visar en prognos för de närmsta åren, där antalet åldersavgångar överstiger antalet tillträdande unga. Därför är det viktigt att ta tillvara på den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på så att Sverige får en ordnad generationsväxling, inte minst inom välfärden.

 
År Tillträdande Åldersavgångar
2008 115617 107440
2009 119573 110536
2010 117701 112428
2011 112293 111392
2012 110996 112849
2013 111453 111442
2014 108623 108240
2015 105853 105826
2016 104451 103996
2017 103213 104543
2018 102077 105314
2019 101024 104362
2020 99782 105701
2021 99331 107070
2022 99667 106719
2023 100258 106899
2024 100900 108008
2025 102476 108633

 

Tabellrubrik
 Andel av sysselsatta i respektive sektor
Privata tjänster 24
Byggindustri 25
Industrin 28
Jord och Skogsbruk 32
Offentliga tjänster 32