Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

 • Infrastrukturministern på historiskt möte med svenska hamnar för att diskutera ökad sjöfart

  Mötesdeltagare uppradade
  Mötesdeltagare Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffar i dag representanter från Sveriges allmänna hamnar och utvalda industrihamnar och deras ägare. Syftet med mötet är att ha en diskussion om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem och om vad som behövs för att få fler transportörer att välja sjöfarten.

 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth i dialog om infrastrukturinvesteringar

  • Tomas Eneroth står i en hörsal

   Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april 2018. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Tomas Eneroth står inför deltagarna på remissmötet

   Foto: Regeringskansliet

  • Deltagare på remissmötet sittandes i aula

   Branschföreträdare för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bland andra deltog Ikea, InfraSweden2030, LKAB, Näringslivets transportråd, Skogsindustrierna och Svensk Turism.

   Foto: Regeringskansliet

  • Skärmdump på powerpoint som visar resultat av mentimeterröstning

   Under mötet gjordes en mentimerröstning där det framkom att ”Kunskap, samverkan och innovation” var några av faktorerna som deltagarna ansåg att deras organisationer/företag kunde bidra med för att utveckla ett hållbart långsiktigt transportsystem.

   Foto: Regeringskansliet

  Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Under remisstiden för infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med remissinstanserna. Vid två tillfällen har Tomas Eneroth bjudit in till remissmöte, ett för länsplaneupprättarna och ett för näringslivets transporter. Fler möten planeras.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringsuppdrag

I filtreringsfunktionen nedan hittar du samtliga regeringsuppdrag som taggats med politikområdet Transporter och infrastruktur. Kryssa i innehållstyp för att se alla samlade regeringsuppdrag från Näringsdepartementet och politikområdet Transporter och infrastruktur. Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se så snart de expedierats.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth håller tal på en scen.
– För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att leda och samordna trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Men för att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra. Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Regeringskansliet

Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.

Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Den 4 oktober 2016 beslutade regeringen om en infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Regeringen har beslutat om En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016-2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1123 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida