Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

Illustration: Regeringskansliet

Regeringsuppdrag

I filtreringsfunktionen nedan hittar du samtliga regeringsuppdrag som taggats med politikområdet Transporter och infrastruktur. Kryssa i innehållstyp för att se alla samlade regeringsuppdrag från Näringsdepartementet och politikområdet Transporter och infrastruktur. Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se så snart de expedierats.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Nystart för Nollvisionen – för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag

Regeringen fattade i september 2016 beslut om en Nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Regeringen presenterade då ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Infrastrukturministern inleder regeringens arbete för Framtidens logistik

Klimatsmarta godstransporter med schysta villkor är viktiga för att vi ska klara både jobben och klimatutmaningen. Dialogmöten inom ramen för Framtidens logistik utgör starten på regeringens arbete med en strategi inom gods- och logistikområdet. Arbetet kommer att ha en framåtsyftande dialog med ansvariga aktörer som har påverkan på gods- och logistikfrågor.

Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Den 4 oktober 2016 beslutade regeringen om en infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 990 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida