Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Uppföljning av flygstrategin

    Infrastrukturministern ståendes med deltagare på mötet
    Under mötet genomfördes panelsamtal om ”Flygets roll i framtidens transportsystem – hur förena konkurrenskraft och hållbarhet? Här samtalar infrastrukturminister Tomas Eneroth med Ingrid Cherfils tf. generaldirektör Transportstyrelsen, Maria Fiskerud, projektledare (RISE) och Henrik Littorin, tf. generalsekreterare Svenskt Flyg. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

    I mitten av mars träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth berörda aktörer i ett uppföljande möte av den första nationella flygstrategin, En svensk flygstrategi – för flygets roll i transportsystemet. Myndigheter, representanter från flygbranschen, turism, miljörörelser och näringsliv fick återkoppling och uppföljning av arbetet med genomförandet av strategin sedan lanseringen i januari 2017.

  • Thomas Bull presenterar granskning av Transportstyrelsen

    Idag fredag presenterade utredaren Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, sin granskning av Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringsuppdrag

I filtreringsfunktionen nedan hittar du samtliga regeringsuppdrag som taggats med politikområdet Transporter och infrastruktur. Kryssa i innehållstyp för att se alla samlade regeringsuppdrag från Näringsdepartementet och politikområdet Transporter och infrastruktur. Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se så snart de expedierats.

Foto: Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för kommande planperiod, 2018–2029.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth håller tal på en scen.
– För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att leda och samordna trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Men för att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra. Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Regeringskansliet

Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Regeringen har beslutat om En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016-2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1173 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida