Blocköverskridande överenskommelser – tre år in i mandatperioden

Regeringen vill utveckla Sverige genom samhällsbygge och samarbete. Ett viktigt led i detta är att göra överenskommelser mellan flera partier i riksdagen. Under mandatperioden har hittills 18 större blocköverskridande överenskommelser presenterats.

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.