Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

  • Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och utredaren får bland annat i uppdrag att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och stärka dialogen mellan kommuner och staten.

Illustration: Regeringskansliet

Samlat grepp kring ungdomar som varken arbetar eller studerar

Regeringen har i dag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Aida Hadzialic vid tidigare rådsmöte i Bryssel.
Aida Hadzialic är en av de svenska ministrar som deltar i rådsmötet 23-24 nov i Bryssel. Fotot är från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Migration dominerar EU-möte om utbildning, ungdom, kultur och idrott

Migration och förbättrad integrering av migranter genomsyrar alla delar av rådsmötet den 23-24 november. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Foto på Aida Hadzialic och delar av ungdomspolitiska rådet
Aida Hadzialic och delar av ungdomspolitiska rådet Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Ungdomar ska ha riktigt inflytande i samhället

Den här veckan träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, som ansvarar för ungdomspolitiken inom regeringen, det ungdomspolitiska rådet, som samlar företrädare för de ungas organisationer och är ett forum för dialog mellan regeringen och det unga civilsamhället. Rådet är ett av de ca 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som Regeringskansliet har.

Illustration: Regeringskansliet

Lena Nyberg ny generaldirektör för Mucf

Regeringen har idag utsett Lena Nyberg till ny generadirektör för Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Mucf är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bland annat bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 70 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida