Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

 • Matchning hjälper ungdomar till arbete

  Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
  Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

  Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

 • Uppdrag att utvärdera genomförandet och effekter av åtgärderna i strategin för unga som varken arbetar eller studerar

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utifrån ungdomspolitiken utvärdera genomförandet av åtgärderna i strategin, redovisa vilka effekter de fått samt analysera om ytterligare insatser inom ramen för ungdomspolitiken behövs för unga som varken arbetar eller studerar och i så fall lämna förslag på sådana.

Anna Ekström och deltagare i mötet
Anna Ekström i möte med det Ungdomspolitiska rådet. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Ungas fritid – tema för det Ungdomspolitiska rådet

Den här veckan träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som ansvarar för ungdomspolitiken inom regeringen, det Ungdomspolitiska rådet. Detta var första gången rådet samlades sedan Anna Ekström tillträdde som minister. Temat för detta möte var ungas fritid.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och utredaren får bland annat i uppdrag att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och stärka dialogen mellan kommuner och staten.

Foto: Folio bildbyrå

Möjlighet till CSN-lån för körkort ska utredas

Många arbetsgivare ställer i dag upp B-körkort som ett krav för anställning. Men bristande ekonomi kan i många fall vara en anledning för personer att inte ta körkort.

Illustration: Regeringskansliet

Samlat grepp kring ungdomar som varken arbetar eller studerar

Regeringen har i dag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 91 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida