Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

  • Statskontoret ska analysera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

    Regeringen har beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF har fått nya uppgifter under senare år och därför behövs en fördjupad analys av myndigheten. Bland annat ska analysen ge underlag för att förenkla styrningen av MUCF.

  • Delbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

    Illustration: Regeringskansliet

    Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har överlämnat delbetänkandet "Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar" till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. I samordnarens uppdrag ingår bland annat att främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

Matchning hjälper ungdomar till arbete

Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att utvärdera genomförandet och effekter av åtgärderna i strategin för unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utifrån ungdomspolitiken utvärdera genomförandet av åtgärderna i strategin, redovisa vilka effekter de fått samt analysera om ytterligare insatser inom ramen för ungdomspolitiken behövs för unga som varken arbetar eller studerar och i så fall lämna förslag på sådana.

Anna Ekström och deltagare i mötet
Anna Ekström i möte med det Ungdomspolitiska rådet. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Ungas fritid – tema för det Ungdomspolitiska rådet

Den här veckan träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som ansvarar för ungdomspolitiken inom regeringen, det Ungdomspolitiska rådet. Detta var första gången rådet samlades sedan Anna Ekström tillträdde som minister. Temat för detta möte var ungas fritid.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och utredaren får bland annat i uppdrag att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och stärka dialogen mellan kommuner och staten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 96 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida