Sanktioner mot Guinea (Conakry)

Beskrivning av sanktionerna

1. Reserestriktioner

EU:s medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom EU för personer som har identifierats av den internationella undersökningskommission som ansvariga för händelserna i Guinea den 28 september 2009 och personer som är associerade med dem reser in till eller transiterar genom deras territorier.

2. Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs m.m. av personer som har identifierats av den internationella undersökningskommission som ansvariga för händelserna i Guinea den 28 september 2009 och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem ska frysas.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras numera av rådsbeslut 2010/638/GUSP av den 25 oktober 2010 med ändringar enligt rådsbeslut 2011/169/GUSP, 2011/706/GUSP, 2012/149/GUSP, 2012/665/GUSP, 2013/515/GUSP och 2014/213/GUSP. De unionsrättsliga delarna av rådsbesluten regleras i rådsförordning (EU) 1284/2009 med ändringar enligt rådsförordningarna (EU) 269/2011, 1295/2011 och 49/2013. De personer som omfattas av reserestriktioner och frysning av tillgångar framgår av förteckningen i bilagan till rådsbeslut 2011/169/GUSP i dess senaste lydelse. Sanktionerna förlängdes senast den 21 oktober 2013 i rådsbeslut 2013/515. Den 14 april 2014 upphävde EU vapenembargot och embargot mot produkter som kan användas för internt förtryck genom rådsbeslut 2014/213/GUSP och EU-förordning 380/2014. Sanktionerna förlängdes senast den 20 oktober 2014 i rådsbeslut 2014/728/GUSP. I oktober 2015 skedde ytterligare en förlängning till och med den 27 oktober 2016 genom rådsbeslut 2015/1923/GUSP.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Dispenser från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

I slutet av år 2008 avled Guineas president Lansana Conté som suttit vid makten sedan år 1984. Militären tog makten genom en kupp ledd av kapten Moussa Dadis Camara. Kuppen fördömdes av det internationella samfundet. Afrikanska unionen (AU) suspenderade Guineas medlemskap i väntan på författningsenligt styre av landet och den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS meddelade att Guinea tills vidare inte fick delta i organisationens möten.

Ökande missnöje mot militärregimen ledde till omfattande protester den 28 september 2009 mot kuppledaren Camaras planer att ställa upp i presidentvalet. Säkerhetsstyrkor öppnade eld och uppskattningsvis dödades mer än 150 personer och mer än 1 250 personer skadades. Andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom massvåldtäkter, ägde också rum. Händelserna fördömdes kraftigt av det internationella samfundet. I december 2009 skottskadades Camara av en nära medarbetare.

Händelseutvecklingen föranledde EU att i oktober 2009 införa sanktioner mot Guinea. Den positiva utvecklingen i landet efter presidentvalet i november 2010 har lett till vissa lättnader i de restriktiva åtgärderna riktade mot individer. I april 2014 tog EU bort vapenembargot och embargot mot produkter som kan användas för internt förtryck.

Kontakt

Jenny Söderqvist
Departementssekreterare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Jenny Söderqvist
Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén