Uppdrag angående generisk förskrivning Diarienummer: S2011/8290/FS

Ladda ner:

Läkemedelsverket får i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för ett införande av frivillig generisk förskrivning.

Med generisk förskrivning avses att förskrivaren anger det generiska namnet på läkemedelsreceptet istället för en viss produkts handelsnamn.

I uppdraget ingår att analysera vilka författningsändringar som krävs och lägga fram förslag på sådana ändringar.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2012.